Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Hvordan beregnes beskæftigelsesfradrag i skat?


Den borgerlige regering indførte beskæftigelsesfradraget i 2004. Det er et led i belønningen af arbejdstagere og skal øge forskellen på indtægt på overførselsindkomster og lønarbejde. Det er et fradrag, som beregnes automatisk ud fra en borgers indberettede løn fra en arbejdsgiver eller selvstændig virksomhed.

 

Hvordan beregner SKAT beskæftigelsesfradraget? 

Man får kun beskæftigelsesfradrag, hvis man er ansat i et arbejde. Fradraget gør at man betaler mindre skat af arbejdsindkomst end af overførselsindkomst.

 

Fradragsprocenten er i 2012 på 4,4 procent af arbejdsindkomsten. Fradraget gives progressivt i forhold til hvor meget man tjener og har en højeste grænse på 14100 kroner.

 

Faldgruber ved arbejdsløshed 

Hvis man mister sit arbejde, så mister man også det forventede beskæftigelsesfradrag, og det er derfor vigtigt at du retter din forskudsopgørelse og tager forholdsregler for fradraget, hvis du mister dit arbejde. Det er nemlig sandsynligt at det forventede beskæftigelsesfradrag falder, og at man derfor ender med at skylde penge i skat.

 

Beskæftigelsesfradraget ændrer sig af sig selv når man indtaster ny indtægt på forskudsopgørelsen.

 

Øger beskæftigelsesfradraget uligheden i samfundet? 

Mod hvad man kunne forvente beregnes beskæftigelsesfradraget ikke på baggrund af, hvor meget man arbejder, men på baggrund af hvor meget man tjener.

 

Et kuriosum er at højerelønnede med lav arbejdstid kan opnå fuldt beskæftigelsesfradrag hurtigere end lavtlønnede med længere arbejdstid. Højtlønnede prioriteres dermed aktivt af beskæftigelsesfradraget, mens faktisk udført arbejde ikke belønnes af systemet.

 

Nogle vil nok mene at det burde hedde et arbejdsindtægtsfradrag, og ikke et beskæftigelsesfradrag.

penge, skat, arbejde, fradrag - Hvordan.dk -