Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Hvordan beregnes ejendomsværdiskat? Skat af bolig


Ejendomsværdiskat bliver opkrævet af alle som ejer deres eget hjem.

 

Grænser for ejendomsværdiskattens størrelse

Der er et knæk i ejendomsværdiskatten. Vurderingen af boligen afgør hvor høj ejendomsværdiskatten er.

 

Den del af boligens værdi som er under 3.040.000 danske kroner beskattes med en procent, og den del af ejendomsværdien som er over de godt 3 millioner kroner beskattes med tre procent.

 

Det vil sige at dyre ejendomme beskattes en anelse højere end billigere boliger. I praksis har dette dog ikke den helt store betydning, da der er indført et loft over ejendomsværdiskatten som gør at skatten fastsættes på baggrund af en lav vurdering.

 

Loft over skat af ejerbolig  

Den skat man skal betale af ejendom bliver afgjort ud fra tre vurderingstidpunkter.

 

Boligens værdi den 1. oktober i indeværende år

Boligens værdi den 1. januar 2002

Boligens værdi den 1. januar 2001 + 5%

 

Det er den laveste vurdering fra et af disse tidspunkter, som bliver brugt til at beregne skat af ejerboligen på. Med andre ord så er skatten fastfrosset ved nogle vurderinger, som går forud for de markante prisstigninger der har været på boligmarkedet.

 

Utvivlsomt har det også, sammen med de rentefri lån, været med til at give de ekstreme prisstigninger på boligmarkedet, da boligejerne ikke længere skulle tage hensyn til ejendomsværdiskatten når der skulle lægges penge i en ny bolig.

 

Grænser for stigning i skatten af en ejendoms værdi

Ved ombygninger og andre grunde til at boligvurderingen kan ændre sig gælder det, at skatten kan stige op til 20% på et år og ikke mere. Dog udløses der endvidere en nedsættelse af stigningen, hvis skattestigningen er højere end 2400 kroner på et år. 

 

Skal du bygge om eller bygge til, kan det godt betale sig at sætte sig ind i reglerne for genvurdering af boligens skattemæssige værdi. Det er værd at hæfte sig ved, at grundet loftet over boligskatterne så foretages en genvurdering i 2002-prisniveau.

 

Pensionister, efterlønsmodtagere, førtidspensionister og fleksydelsemodtager 

Tilhører du gruppen af pensionister, efterlønsmodtagere, førtidspensionister og fleksydelsemodtager eller hvis din ægtefælle gør, så er der en yderligere begrænsning i stigningstakten for boligskatten.

 

Derudover er der nedslag i boligskatten, hvis du er fyldt 65 år.

skat, bolig, penge - Hvordan.dk -