Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Skilsmisse. Hvordan bliver man skilt?


Hvordan bliver man skilt

En skilsmisse er som oftest en svær prøvelse, og det kan være svært at forholde sig til det praktiske, midt i det følelsesmæssige tumult. Men det er let at få hjælp, og her på siden kan du finde et par råd til at komme gennem det.

 

Den lykkelige skilsmisse

Mange vil sige at den ikke eksisterer. At det at skilles, altid er ulykkeligt. Og de mange har desværre ofte ret, for mange års følelser er uoverskuelige, og kan hurtigt ændre sig. Der er som den gamle floskel siger, ikke langt fra had til kærlighed, og den anden vej rundt. Typisk vil der opstå splid omkring økonomi og børn, og der kan hurtigt opstå problemer når den ene part finder en ny partner.

 

Det praktiske når man bliver skilt

En skilsmisse starter altid med en separation, dog med enkelte undtagelser: - Hvis der er utroskab i ægteskabet. Herunder bigami. - Hvis begge parter grundet uoverensstemmelser har boet separat i 2 år eller mere - Hvis der har fundet vold sted - Hvis fælles børn har været bortført, f.eks. til udlandet Skilsmissen kan tidligst anmodes 6 måneder efter separationen, og skal ansøges. Først separation, så 6 måneders venten, så skilsmisse. Anmodes der ikke om skilsmisse, forbliver man separeret på ubestemt tid, med mindre man bor sammen. Hvis man stadig bor sammen 3 måneder efter separation, bortfalder den. Anmodning om separation og skilsmisse fortages i Statsforvaltningen. Det koster 500,- og beløbet kan ikke godtgøres.

 

Separation

Man skal anmode statsforvaltningen om separation. Når statsforvaltningen har modtaget og behandlet anmodningen om separation bliver man indkaldt til en ”vilkårsforhandling”. Det er muligt, men ikke anbefalet at melde fra til denne. Det er i visse tilfælde muligt at blive beordret til mødet, men dette er ikke almindeligt, og kun i ”særlige tilfælde”, som f.eks. hvis: - der er tvivl om begge parter forstår betydningen af de indgåede aftaler - der er tegn på at I ikke er klar over hvilke rettigheder I har - der er noget der indikerer at den ene part er presset til at indgå aftaler

 

Vilkårsforhandlingen

Mødet går i al sin enkelhed ud på at informere Jer om skilsmissen. Gældende regler, fordeling af fællesejet, og de aftaler der skal indgås. Hvis der er børn i ægteskabet vil I også blive informeret om samvær, forældremyndighed og børnebidrag. Hvis mødet ender med enighed om vilkårene for skilsmisse eller separation, vil I få tilsendt en separationsbevilling eller skilsmissebevilling. Det vil i enkelte tilfælde være muligt at få bevillingen udlevet ved mødet. Statsforvaltningen vil også give folkeregisteret besked om separationen eller skilsmissen.

 

Hvis I ikke ønsker et møde

Det er muligt at undlade mødet, men kun hvis statsforvaltningen vurderer at de har oplysninger nok til at lave en separationsbevilling eller skilsmissebevilling. Hvis de modtager alle ønskede oplysninger og eventuelle bilag, kan de sende bevillingen til Jer.

 

Hvad skal I være enige om, når I skal skilles

Der er nogle vilkår der skal være enighed om før I kan blive skilt eller separeret: Skal der betales ægtefællebidrag til den ene part? I så fald, hvor meget, og hvor længe? Hvem bliver boende? I tilfælde af særeje kan kan der aftales et godgørelsesbeløb, så den ene part ikke bliver stillet urimeligt. Statsforvaltningen kan efter anmodning nedtrappe bidraget til den ene part, når bidragsperioden overstiger længden af ægteskabet, for til sidst at lade den bortfalde.

 

Hvis I ikke kan blive enige under skilsmissen

Statsforvaltningen tilbyder konfliktmægling. Dette kan ofte være en fordel, ved uenigheder, da der let opstår alvorlige problemer.

skilt, skilsmisse, separation - Hvordan.dk -