Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Hvordan skatten beregnes i Danmark 2013


Mellemskatten er væk og fradrag og topskattegrænse for lønmodtagere er hævet. Sammensætningen af dansk skat kan du læse om her.

Indtil 2010 bestod skatten af arbejdsmarkedsbidrag, bundskat, mellemskat, topskat og kommuneskat. Med de seneste skattepakker er der sket en del ændringer i dansk skat, og det er ikke altid helt nemt at følge med når man skal udfylde selvangivelsen.

 

Mellemskatten væk - forårspakke 2.0 gjorde dansk skat en anelse enklere

Ved at skære mellemskatten væk fra 2010 har man gjort dansk skat en anelse simplere at overskue. De andre skatter arbejdsmarkedsbidraget og kommuneskatten består. De progressive knæk i marginalskatten sker primært ved grænsen for personfradraget og grænsen for topskatten.

 

Sundhedsbidraget erstattede amtsskatten i 2006, og bliver nu nedtrappet og erstattet af stigning i bundskatten 

Da amterne blev nedlagt blev sundhedsbidraget på 8% indført for at finansiere sundhedsvæsnet.

 

Sundhedsbidraget er i 2013 sænket til 6% og udfases med en procent om året, så det er helt væk i 2019. I stedet hæves bundskatten med cirka 1%-point om året så der vil ikke være nogen forskel i skatten, men der bliver lidt færre tal at holde styr på i skatteberegningen.

 

Skattesatser 2013 Danmark - personlig indkomst / lønindkomst

Skat

Procent   

Af indtægt over...

Arbejdsmarkedsbidrag 

8%

0 kroner

Sundhedsbidrag

6%

42.000 kroner + Arbejdsmarkedsbidraget

Bundskat

5,83%

42.000 kroner + Arbejdsmarkedsbidraget

Topskat

15%

421.000 kroner + Arbejdsmarkedsbidraget

Kommuneskat (gennemsnitlig) 

25%

42.000 kroner + Arbejdsmarkedsbidraget

Skatteloft

51,7%

Overstiger den samlede skat denne sats gives der nedslag i topskatten 

 

Det er de helt simple tal for skatten der angivet ovenfor. De store ændringer fra 2012 til 2013 består i at topskattegrænsen er hævet med 31.100 kroner. Sammen med stigningen i beskæftigelsesfradraget betyder det en væsentlig skattesænkning for borgere der betalte topskat i 2012.

 

I praksis bliver indkomstgrænserne væsentligt højere for de fleste, fordi der er fradrag for en række ting. Heriblandt renter af lån, pendlerkørsel, bidrag til almennyttige formål, a-kasseindbetalinger, beskæftigelsesfradrag og meget andet.

 

Derudover modtager mange kontante modydelser, heriblandt den grønne check, børnebidrag og tilskud til medicin.

 

Skatten er i øvrigt også lavere på kapitalindkomst fra f.eks. værdipapirer som aktier og obligationer.

 

Skatteloftet er på 51,7% 

Skatteloftet var tidligere på godt 59%, men blev i 2010 sat ned til 51,5% og er i 2013 korrigeret til 51,7%. Det betyder i praksis en væsentlig nedsættelse af skatten for personer boende i Danmark, som har en indkomst markant over topskattegrænsen (million-indkomster). Hvis man har en indtægt lidt over topskattegrænsen, er det faktiske beløb man betaler i topskat så lille at det har marginal betydning i det daglige budget. Til gengæld kan marginalskatten på den sidst tjente krone indtil man når op på en samlet skatteprocent på 51,7% godt være højere end skatteloftsatsen.

 

Almindelige fradrag i skat 2013 (årligt) 

Personfradrag 

42.000 kroner

Populært kaldet bundfradraget

Beskæftigelsesfradrag

højst 22.300 kroner 

6,95% af den årlige arbejdsindtægt

Befordringsfradrag (25-120 km) 

2,13 kroner per km

Almindeligt pendlerfradrag

Fagforening / A-kasse

12.000 kroner

Almindeligt kontingent og A-kassebidrag

Gæld

Afhængigt af rentetilskrivning 

Renter af gæld fratrækkes i kapitalindkomsten

 

De fleste lønmodtagere har en række fradrag som sænker deres skattebetaling betragteligt. Dem skal man huske at tælle med, når man beregner sin personlige skat. Fra 2012 til 2013 er beskæftigelsesfradraget hævet fra 4,4% til 6,95%. Det vil sige at det har større indvirkning på hvordan man betaler skat i Danmark om man har lønindkomst eller overførselsindkomst/SU/pension som indtægtsgrundlag.

 

skat, Danmark, penge - Hvordan.dk -