Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Hvordan virker den nye danske karakterskala?


7-trinskalaen er den nye karakterskala i Danmark. Den nye karakterskala går fra laveste karakter på skalaen -3, til højeste karakter på skalaen 12. Omregning og sammenligning mellem 7-skala og 13-skala kan du finde i oversigterne over skalaerne herunder.

Den nye skala i Danmark hedder 7-trins-skalaen. Det gør den fordi den indeholder syv karakterer. Den nye karakterskala bruges på alle uddannelser, hvor der gives tal-karakterer.

 

Ikke bestået på den nye karakterskala

På den nye danske karakterskala er man ikke bestået, hvis man får karakteren 00 eller -3. For at bestå skal man mindst opnå karakteren 02 på den nye karakterskala. 

 

Bestået på den nye karakterskala

En elev eller studerende består eksamen når han eller hun får karakteren 02, 4, 7, 10 eller 12.

 

Beskrivelse af begrundelser for karakterer i den nye 7-trins-skala

Der følger en beskrivelse med hver karakter i den nye 7-trins-skala. Beskrivelserne er ens på alle uddannelser, hvor der gives karakter efter den nye karakterskala.

Karakter

Kort beskrivelse

Lang Beskrivelse

12

Den fremragende præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

10

Den fortrinlige præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

7

Den gode præstation

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

4

Den jævne præstation

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

02

Den tilstrækkelige præstation

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

00

Den utilstrækkelige præstation

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

-3

Den ringe præstation

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

 

 

Hvorfor har vi fået en ny karakterskala i Danmark? 

Den mest tungtvejende grund til at man har fået en ny dansk karakterskala, er at danske karakterer kan sammenlignes på internationalt niveau. Den nye karakterskala gør det nemmere at sidestille og sammenligne danske uddannelser med tilsvarende uddannelser i andre lande.

 

Den nye karakterskala i Danmark gør det også nemmere for danske studerende at blive optaget på udenlandske uddannelsesinstitutioner. Desuden kan udenlandske eksamenskarakterer overføres direkte til et dansk eksamensbevis.

 

I Europa bruger man ECTS-skalaen til at give karakterer efter. ECTS-skalaen bruges til at omregne internationale karakterer, og den har som mange andre landes karakterskalaer syv trin. 13-skalaen passer dårligt sammen med andre landes karakterskalaer og er svær at omregne fordi den har 10 trin.

 

Den nye karakterskalas 7-trin gør det altså langt nemmere at overføre og sammenligne med internationale karakterskalaer.

 

Sammenligning og omregning mellem 7-skala, 13-skala og EU ECTS-skala 

I overgangen fra gammel karakterskala til ny karakterskala er der behov for at kunne oversætte den gamle 13-skala til den nye karakterskala 12-skalaen i 7 trin.

 

Her under er en tabel, hvor man kan sammenligne enkeltkarakterer. Oversigten viser hvordan man oversætter karakterer fra den gamle skala til den nye skala. Den europæiske ECTS-skala vises også.

Ny skala (7-skala / 12-skala)

Gammel skala (13-skala)

ECTS (EU-skala)

12

13

11

A

10

10

B

7

9

8

C

4

7

D

02

6

E

00

5

03

Fx

-3

0

F

 

Vær opmærksom på at omregning af eksamensgennemsnit og adgangsgivende karaktergennemsnit afviger fra omregningen af enkeltkarakterer fra 13-skala til 7-skala.

uddannelse, karakterskala, eksamenskarakterer - Hvordan.dk -