Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Hvordan er reglerne for feriepenge?


Alle lønmodtagere har lovmæssigt ret til at holde ferie og få feriepenge eller løn under ferie. Retten til feriepenge er beskrevet i ferieloven.

Ferieloven beskriver regler for feriepenge, hvordan man optjener ferie (feriedage), hvad der gælder som afholdelse af ferie, feriegodtgørelse og løn under ferie. Derudover indeholder loven en masse regler og retningslinjer for udbetaling, forældelse af optjent ferie, klageadgang og hvem der er omfattet af ferie-loven. Det er kan være godt at sætte sig ind i reglerne før ferie-rejsen.

 

Har alle lønmodtagere ret til feriepenge?

Som udgangskpunkt kan man ikke fravige loven om feriepenge, når man er almindeligt ansat på det danske arbejdsmarked. Man kan heller ikke individuelt aftale med sin arbejdsgiver, at man ikke indgår i ordningen om feriepenge eller lønnet ferie som ferieloven beskriver.

 

Der er dog mange forskellige former for ansættelsesforhold i Danmark, og der kan være tilfælde hvor man ikke nødvendigvis er omfattet af ferieloven. Derfor kan det være en god idé at tjekke sin ansættelseskontrakt og se om det er nedskrevet at man er dækket ind under ferieloven og optjener ret til feriepenge og feriedage. Nogle tjenestemandsstillinger og militærstillinger har undtagelser for ferieloven eller er underlagt andre ferieordninger.

 

Hvor mange feriedage optjener man på en måned?

En almindelig lønmodtager får 2,08 dages betalt ferie for hver måneds arbejde. Hvis man arbejder kortere end en måned, optjener man feriedage i forhold til hvor lang tid ansættelsen varer. Man får med andre ord 1,04 dages ferie optjent for 14 dages arbejde og så fremdeles.

 

I perioder, f.eks. sygdom eller barsel, hvor man ikke får udbetalt fuld eller delvis løn fra arbejdsgiveren har man ikke automatisk ret til at optjene feriedage eller feriepenge. Andet kan dog aftales særskilt med arbejdsgiveren.

 

Har man altid ret til et vist antal feriedage med ferie penge?

Man har som ansat altid ret til 25 dages ferie om året. Det har man også selvom man ikke har optjent feriepenge eller betalt ferie i den periode. Men hvis man ikke har arbejdet fuld tid har man ikke ret til at få feriepenge i alle 25 feriedage.

 

Hvornår skal man holde ferie for at få udbetalt feriepenge?

Man skal holde ferie mellem 1. maj og 30. april. Det kaldes ferieåret. Ferieåret falder året efter optjeningsåret. Hovedparten af ferien skal falde i det man kalder hovedferien eller i folkemunde industriferien mellem 1. maj og 1. september og vare 15 feriedage (3 uger) i sammenhæng.

 

Resten af ferien skal så vidt muligt holdes i sammenhængende perioder på 5 dage. Enkeltstående feriedage kan holdes på lønmodtagerens forespørgsel og med arbejdsgiverens accept.

 

Har man ret til feriepenge, hvis man ikke rejser på ferie?

En lønmodtager har som udgangspunkt kun ret til løn under ferie, feriepenge og ferietillæg, hvis vedkommende holder ferie. Der er dog en række forbehold, og man kan som lønmodtager anmode om udbetaling af optjente feriepenge, ved ferieårets afslutning. Hvis man f.eks. af særlige årsager er forhindret i at holde ferie, hvis man er under uddannelse, så skal man altså anmode om at få feriepenge udbetalt.

 

Det er altid den der har optjent feriepenge, der skal anmode om at få pengene udbetalt fra feriekonto eller arbejdsgiver. Anmoder man ikke om at få pengene udbetalt senest 30. september efter ferieårets udløb er feriepengene 'forældede' og man mister retten til at modtage de feriepenge man har sparet op.

 

Hvornår skal man søge om udbetaling af feriepenge? 

For at nå at få udbetalt penge til ferien fra feriekonto skal man søge i god tid før man holder ferie. Feriepengene bliver så udbetalt umiddelbart før den første feriedag, så man har penge til ferien. I praksis kan man godt søge feriepengene udbetalt efter den første feriedag, men det er ikke fordelagtigt for den der holder ferie, særligt ikke hvis man stiger på flyet og rejser væk fra hjemmet i ferien.

ferie, rejser, løn, job, flybilletter - Hvordan.dk -