Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Hvordan får man stillet en psykisk diagnose?


Hver anden familie i Danmark har psykisk sygdom tæt inde på livet, og omkring hver femte dansker oplever på et tidspunkt at have ondt i sindet. Det gør psykisk sygdom til Danmarks største folkesygdom.

Men hvordan foregår diagnosticeringen af en psykisk sygdom og hvordan behandler man eksempelvis angst, depression, skizofreni og tvangshandlinger?

Betegnelsen psykisk syg omfatter en række funktions og udviklingsforstyrrelser samt psykologiske, fysiske og adfærdsmæssige lidelser. For at kunne stille en psykisk diagnose vil de sociale, biologiske og psykologiske faktorer i en persons liv have betydning og alle tre aspekter inddrages i diagnosticeringen og behandlingen.

 

I Danmark benyttes diagnosesystemet ICD-10 til klassificering af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. ICD står for International Classification of Diseases og er udviklet af verdenssundhedsorganisationen WHO.

 

Klassificeringen af psykiske sygdomme er bygget op omkring 10 hovedpunkter. Hver hovedgruppe dækker en lang liste af lidelser og symptomer, og sværhedsgraden af den enkelte lidelse kan variere kraftigt.

 

Det er en psykiater der diagnosticerer den enkelte. Diagnosticeringen af psykiske lidelser foregår gennem samtale og observation ud fra ICD-10 klassifikationerne.

 

Diagnoserne er nogle gange meget tydelige og andre gange er det en kombination af forskellige lidelser og faktorer.

 

Hvem får en psykisk sygdom?

De fleste psykiske sygdomme skyldes, at man både har en medfødt sårbarhed og at man kommer ud for traumatiske oplevelser, som udløser sygdommen.

 

Også fysiske sygdomme kan føre til, at man bliver psykisk syg, f.eks. er der en høj risiko for at man kan få en depression, hvis man får en hjerneblødning.

 

Behandling af psykiske lidelser

Behandling af psykisk sygdom sker efter tre principper; medicin, terapi, (samtale- og miljøterapi) samt rehabilitering.

 

Som regel indeholder behandlingen alle tre elementer i den nævnte rækkefølge.

 

De fleste psykiske sygdomme kan forebygges og helbredes.

 

medicin, sygdom, behandling - Hvordan.dk -