Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Hvordan får man en skilsmisse?


Som udgangspunkt kan man ikke blive skilt med det samme. Man skal først separeres i minimum et halvt år. Med mindre der er tale om skilsmisse på grund af utroskab, grov vold, bortførelse af fælles barn til udlandet eller bigami.

Separation før en skilsmisse 

Separation er juridisk set en suspension af ægteskabet. Det betyder, at man ikke har pligt til at forsørge hinanden, være tro mod hinanden og har ikke arveret efter hinanden. Man er dog stadig gift og kan derfor ikke gifte sig med en anden.

 

I separationsperioden må man ikke bo sammen. Hvis man fortsat gør det (ca. tre måneder efter separationen er bevilliget), bortfalder separationen af sig selv.

 

Hvis I er enige om vilkårene for skilsmisse eller separation, vil I normalt blive indkaldt til møde på Stadsforvaltningen, hvor man søger at afklare om alle forhold er i orden og begge parter ved hvad aftalen går ud på.

 

I skal normalt være enige om følgende punkter:

  • forsørgelse efter separation eller skilsmisse – samt tidsperspektiv for en eventuel forsørgelse

  • betaling af hustrubidrag M/K

  • deling af boet

  • eventuel kompensation til den ene part ved særeje

Hvis I ikke kan blive enige, kan stadsforvaltningen hjælpe jer. Der er dog situationer, hvor der er så store uenigheder og pengespørgsmål, at man må få advokathjælp og køre sagen ved retten. Der er mulighed for at få det man kalder fri proces, det vil sige få gratis advokathjælp, hvis man tjener under 280.000 kr. årligt.

 

Hvordan ansøger man om skilsmisse? 

Man finder ansøgningsskemaet om separation eller skilsmisse på Stadsforvaltningens hjemmeside (www.stadsforvaltning.dk). Der er i alt fem lokale stadsforvaltninger i Danmark. Ansøgningen skal sendes til den lokale stadsforvaltning. Man kan ansøge digitalt eller printe ansøgningsskemaet ud og sende med posten.

 

Hvis I bliver separeret, skal I selv ansøge om skilsmisse efter minimum et halv år. Når I ansøger om skilsmisse, skal I sende den originale separationsbevilling med. Det er gratis at blive separeret, men det koster 500 kr. at blive skilt. Man kan betale via netbank eller ved at medsende en check. Du kan finde den lokale stadsforvaltnings kontooplysninger på stadsforvaltningens hjemmeside.

 

Hvis I ikke er enige om skilsmissen, kan det ikke lade sig gøre. I dette tilfælde skal der gå et halvt år til. Hvis der herefter stadig er uenighed om skilsmissen efter et år, kan det blive nødvendigt at få rettens afgørelse om skilsmisse.

 

skilsmisse, separation, gift, samliv - Hvordan.dk -