Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Hvordan får man SU? Læs hvordan man søger SU!


SU - Statens uddannelsesstøtte kan man søge og få, hvis man er fyldt 18 år og tager en SU-berettiget ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse.

Man er berettiget til SU når man er fyldt 18 år og går på en SU-godkendt ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse på såkaldt "fuld tid".

 

Hvordan søger man SU? 

For at få tildelt SU skal man søge om SU. For at få SU skal du gå på en SU-godkendt uddannelse. Man kan ikke søge SU med tilbagevirkende kraft, så det er vigtigt at man er i god tid, hvis man er afhængig af SU-støtten for at få hverdagen til at fungere. Du søger SU online gennem Statens Uddannelsesstøttes service, som hedder minSU. Min SU kan man logge på med digital signatur eller den såkaldte fælles pinkode. Hvis du ikke har en digital signatur anbefales det at bestille en i god tid, før man har behov for at søge SU. Min SU kan give dig et hint om hvor langt din SU-ansøgning er nået i systemet. Det tager typisk 2-4 uger for en SU-ansøgning at blive behandlet. 

 

SU og SU-lån. Hvor meget af udbetalt SU er min? 

Hele grundbeløbet af SU får du af staten som en direkte støtte til at du kan gennemføre din uddannelse. Det er imidlertid ikke alle, som kan få økonomien til at løbe rundt alene med studiearbejde og SU. Min-dste husleje, som studerende på SU kan opnå i det aktuelle marked spiser ofte hovedparten eller hele SU-beløbet. Derfor er det også muligt at låne penge ved hjælp af et såkaldt SU-lån. Der bliver ikke trukket skat af SU-lån-udbetalinger, til gengæld skal man betale pengene tilbage efter endt studietid. Det kan godt betale sig at melde eventuelle SU-lån fra i perioder, hvor man ikke har brug for det. Mange slæber rundt på en stor studiegæld fra SU-lån, som typisk skal betales tilbage i en periode på 12-15 år efter endte studier.

 

Hvordan får jeg udbetalt penge fra min SU? 

Når din SU-ansøgning er godkendt og du begynder at få udbetalt SU, går pengene ind på din NEM-konto i banken. SU er skattepligtig som næsten al anden indkomst, og der bliver derfor trukket skat af din SU før den bliver udbetalt.

 

Hvor mange timer om ugen er et fuldtidsstudium? 

Når man gå på skole eller læser en videregående uddannelse, er det ikke kun undervisning som tæller. Det er også den forventede forberedelse, opgaveskrivning og andre studierelaterede aktiviteter, som afgør om en uddannelse er omfangsrig nok til at kunne udløse SU. Hvis du er i tvivl, så forhør dig hos en vejleder på dit nuværende eller kommende uddannelsessted. Det er også et krav, at man er aktiv på sin uddannelse for at være SU-berettiget. Hvis uddannelsesstedet melder dig inaktiv, eller du er mere end et år forsinket kan din SU blive sat i bero indtil du igen opfylder kravene til studieaktivitet.

 

Læs også om hvor meget man må tjene ved siden af SU.

 

Uddannelse, SU, lån, penge - Hvordan.dk -