Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Hvordan finder man arealet af en firkant?


Areal af en firkant med to parallelle sider finder man ved at gange de to sider, som ikke er parallelle med hinanden, men der findes også mange andre typer firkanter. Hvordan regner man de skæve firkanters areal ud?

Firkanter kan være mange ting. Et kvadrat har 4 sider som alle er lige lange. Siderne i et parallellogram er altid parallelle to og to.

 

Der er derudover et hav af firkanter, hvis sider ikke er parallelle eller hvor alle 4 sider har hver deres længde.

 

Definition på en firkant er, at der i firkanten findes 4 vinkler mellem siderne, og de fire vinkler i en firkant er altid tilsammen 360°.

 

Det er ganske nemt at beregne arealet af et parallellogram

Siderne i et parallellogram er altid parallelle to og to. Det er længden af disse par, man skal måle for at kunne finde arealet på parallellogrammet. Et rektangel og et kvadrat er også parallellogrammer.

 

For at beregne arealet skal man måle to sider, som ikke står overfor hinanden. De to sider gange man med hinanden.

 

Hvis man f.eks. har et rektangel på 2 centimeter på den ene led, og 3 centimeter på den anden led, så ganger man de to og finder ud af at arealet er 6 kvadratcentimeter.

 

At finde arealet på en firkant som ikke har parallelle sider

Firkanter, som ikke er parallogrammer kan have 4 sider, som har hver sin længde. Det gør det lidt sværere at beregne arealet, men ikke umuligt.

 

Det man gør er, at man tegner en ret linje mellem to modstående hjørner. Når man har tegnet den rette linje i firkanten, så har man dannet to trekanter, som man kan beregne arealet af ved hjælp af pythagoras sætning.

 

Nu kan man beregne arealet af firkantens to dele (de to trekanter). Hvis den rette linje man har tegnet er inden i firkanten, lægger man de to trekanters arealer sammen, og man har arealet på firkanten. Går den rette linje derimod uden for firkanten, så skal man trække den mindste af de to trekanters areal fra den største for at få arealet på firkanten.

 

Denne metode kan i øvrigt også bruges på parallellogrammer.

 

For at beregne arealet af en firkant, skal man altså kunne finde arealet af en trekant.

geometri, regne, areal, firkant - Hvordan.dk -