Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

HTTP status-koder, fejl-koder og succes-koder


HTTP status koder brugere webservere til at angive status på en HTML-forspørgsel. De fortæller om forespørgslen og overførslen er en succes, om der er fejl, ændringer eller http redirects mv.

 

HTTP Status-koder

100 Continue

101 Switching Protocols

 

HTTP Succes-koder

200 OK

201 Created

202 Accepted

203 Non-Authoritative Information

204 No Content

205 Reset Content

206 Partial Content

 

HTTP Redirect-koder

300 Multiple Choices

301 Moved Permanently

302 Found

303 See Other

304 Not Modified

305 Use Proxy

307 Temporary Redirect

 

HTTP Klient fejl-koder

400 Bad Request

401 Unauthorized

402 Payment Required

403 Forbidden

404 Not Found

405 Method Not Allowed

406 Not Acceptable

407 Proxy Authentication Required

408 Request Time-out

409 Conflict

410 Gone

411 Length Required

412 Precondition Failed

413 Request Entity Too Large

414 Request-URI Too Large

415 Unsupported Media Type

416 Requested range not satisfiable

417 Expectation Failed

 

HTTP Server fejl-koder

500 Internal Server Error

501 Not Implemented

502 Bad Gateway

503 Service Unavailable

504 Gateway Time-out

505 HTTP Version not supported

 

http, html, hjemmeside, webserver - Hvordan.dk -