Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Se hvor det blå sygesikringskort dækker i EU på Europakortet.  (klik)

Hvordan dækker det gule sundhedskort og det blå EU-sygesikringskort?


Rejsesygeforsikring med det gule sygesikringsbevis er ophørt og og det blå EU-sygesikringsbevis skal nu bruges i udlandet. Hvad dækker de nye sygesikringskort på rejsen?

Hvordan fungerer de nye blå sygesikringskort / sygesikringsbeviser?

Siden indførelsen af det blå sygesikringskort (EU-sygesikringskort) i 2004, har der hersket stor tvivl om dækning ved rejseri udlandet. Hvornår skulle man have hvilket sygesikringsskort, og hvad dækkede de egentligt?

 

Per 1. august 2014 ophørte det gule sygesikringsbevis helt med at eksistere og kan ikke længere bruges uden for Danmark. Det gule kort er blevet omdøbt til at hedde 'Sundhedskortet' og giver kun ret til sundhedsydelser i Danmark.

 

Som erstatning har vi fået det blå EU-sygesikringskort, som dog ikke dækker lige så godt som det gamle gule sygesikringsbevis gjorde.

 

Det gule sundhedsskort erstatter det gule sygesikringsbevis

Når du før den 1. august rejste inden for EU, var du dækket af det gule sygesikringsbevis., som gav basale rejse-sygeforsikring så længe rejsens varighed var under 1 måned. Det dækkede udgifter til læge og hospitalsbehandling, ved akut sygdom eller ved tilskadekomst under rejsen. Det gør det ikke længere.

 

Nu giver sundhedskortet kun adgang til ydelser i Danmark ogsundhedskortet skal medbringes ved besøg hos læge, speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor, psykolog, tandlæge, tandplejer, apotek, sygehus og ved henvendelser i din kommune.

 

Ved rejser til Færøerne eller Grønland dækkes udgifterne til sygehjælp stadig for indehavere af et gult sundhedskort.

 

Det blå sygesikringskortDet blå sygesikringskort (EU-sygesikringskortet)

Erstatningen for det gamle sygesikringsbevis er det blå EU-sygesikringskort.

 

Det blå sygesikringsbevis giver ret til behandling på offentlige behandlingssteder ved rejser i andre EU-lande og Schweiz på samme vilkår som gælder for borgere i det pågældende land.

 

Det betyder at hvis der er brugerbetaling på offentlig behandling i det land, hvor man har brug for behandling dækker sygesikringsbeviset ikke omkostningen og man skal selv betale. Man skal også være opmærksom på at kortet ikke dækker behandling på private klinikker og hospitaler. En lang række europæiske lande har ikke gratis læge- og hospitalshjælp på samme niveau som i Danmark.

 

Det blå sygesikringsbevis dækker i øvrigt ikke, hvis formålet med rejsen er at opnå behandling i det pågældende land.

 

Ved rejser uden for EU, skal man bruge de blå EU-sygesikringskort. Det blå EU-sygesikringskort dækker læge og hospitalshjælp, tandlægehjælp og medicin. Med EU-sygesikringskortet har man ret til behandling i landets offentlige sygehusvæsen. Det betyder, at hvis der er egenbetaling for læge, så skal man selv betale denne. Kortet dækker ikke hjemtransport.

 

Hvordan får jeg et EU-sygesikringskort?

Man får ikke automatisk det blå sygesikringsbevis. Man skal selv bestille kortet hos sin kommune gennem portalen borger.dk.

 

Det er gratis, men man skal være i god tid da fremsendelsen af kortet typisk er 8-14 dage undervejs. Kortet er gyldigt i 5 år.

 

Så er jeg dækket mod alle udgifter i forbindelse med sygdom på rejsen?

Nej, det er du desværre slet ikke. Du er kun dækket som andre borgere i det land du modtager behandling i. Det vil sige, at du er ikke dækket på samme måde som i Danmark.

 

Sygetransport er ikke dækket overhovedet dog med undtagelse af særlige regler for sygetransport inden for Norden. Ved dødsfald er hjemtransport heller ikke dækket.

 

Det er vigtigt privat at forsikre sig yderligere, hvis man vil have dækket denne type udgifter på rejsen.

 

Hvor dækker det blå EU-sygesikringskort? 

 

Blåt EU-sygesikringsbevis Europa-kort - hvor det blå sygesikringskort dækker.

 

Man skal holde sig for øje at det blå kort ikke dækker i Andorra, Monaco, San Marino, Øen Man og på Kanaløerne. Til gengæld kan kortet godt bruges i EØS-landene Island, Liechtenstein, Norge og i Schweiz.

rejse, forsikring, sygesikringskort, EU, transport, sygesikringsbevis, sundhedskortet - Hvordan.dk -