Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Hvordan laver man en faktura?


Hvad skal en faktura indeholde. Hvilke oplysninger skal der altid være på en faktura, hvis den skal være lovlig? Faktura fra virksomhed til kunde.

Om faktura og kassebon 

Når en virksomhed sælger en vare eller en ydelse, skal den altid udstede en kassebon eller en faktura til kunden. Man skal som virksomhed kunne fremlægge bilag som dokumentation for alle tal, som bogføres i regnskabet. Man skal altså gemme kopier af alle de fakturaer man laver.

 

Hvad skal en faktura indeholde?

Der er nogle lovmæssige minimumskrav til hvad en lovlig faktura skal indeholde.

 

På en faktura skal der altid være:

 

 • et fakturanummer

 • datoen, hvor man har udstedt fakturaen

 • virksomheds navn, adresse og SE-/CVR-nummer

 • kundens navn og adresse

 • varen eller ydelsens art, mængde og pris

 • en leveringsdato, hvis den er forskellig fra fakturadato

 • momsgrundlaget - pris per enhed, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis de ikke er indregnet i prisen per enhed

 • den gældende momssats - 25%

 • moms-beløbet

 

Udover de ovenfor angivne oplysninger kan der også på en faktura være praktiske oplysninger. Man kan skrive kundenummer, sidste rettidige betalingsdag, telefon- og faxnummer, e-mailadresse, bank-konto og bankoplysninger. Dette er dog ikke krav.

 

Særlige regler for mindre faktura-beløb og detailhandel

Hvis fakturabeløbet inklusiv moms er mindre end 750 kr., så kan man skrive en forenklet faktura med følgende oplysninger:

 

 • Sælgerens navn og momsnummer

 • Udstedelsesdato (fakturadato)

 • Leverancens art
 • Momsbeløbets størrelse. Momsbeløbet kan dog angives ved at anføre, at momsen udgør 20 procent af det samlede beløb.

 

En virksomhed, der primært sælger til private forbrugere, skal udstede en forenklet faktura. Hvis man i virksomheden har et kasseapparat, så er det tilstrækkeligt at man udleverer en bon med de samme oplysninger som på en forenklet faktura.

 

Fakturering til udenlandske virksomheder

Der er stor forskel på om du fakturerer private kunder eller virksomheder. Som udgangspunkt kan momsen udelades hvis du handler med virksomheder i udlandet. Derimod skal du opkræve moms fra privatkunder i udlandet, hvis du har en faktura-omsætning over et vist beløb til det pågældende land.

 

Ofte er det også en god ide at angive fulde bankoplysninger inkl. din banks navn og adresse, samt BIC og SWIFT-koder for betalingen. I nogle lande vil den udenlandske bank have alle disse oplysninger for at gennemføre en transaktion til et andet land.

 

faktura, virksomhed, skat - Hvordan.dk -