Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Hvordan virker vindmøller?


Vindmøllen er nærmest en omvendt propelflyvemaskine. I stedet for at en motor drejer propellen rundt og overfører kraft til luften, drejer vindmøllens propel rundt når luften rammer den og overfører vindens kraft til en generator, som så omdanner vindkraften til strøm.

 

Nøglen ligger i vingernes form

Vingerne er formet på en sådan måde, at de skaber større vindmodstand på den ene side af vingen end på den anden side af vingen. På den måde bliver vindens hastighed højere på den ene side af møllevingen end den anden. Forskellen i vindens hastighed på møllevingens to sider skaber en trykforskel. Den forskel i tryk tvinger så vindmøllens propel til at dreje rundt og kraften overføres mekanisk til en el-generator, som er placeret inde i selve møllen.

 

Vindmølle ved Ebeltoft FærgehavnFordele ved vindenergi

En af bagsiderne som ofte bliver fremhævet af kritikere er, at vindenergiens mængde er uforudsigelig. Når det ikke blæser kan møllerne ikke producere ret meget energi. Omvendt vil man med en stor andel af vindmøller i forsyningsnettet kunne få overproduktion om natten, når der er meget vind. Det kan tvinge elpriserne ned og gøre det sværere at hive investeringen i vindenergi hjem. Kritikken er dog endnu mest af teoretisk karaktér, da der på det meste af kloden er plads til væsentligt mere vindmølle-energi i forsyningsnettet før nogen af disse problematikker overhovedet bliver relevante at overveje.

 

Energi fra vindmøller er på mange måder en fantastisk energiform. Den forurener ikke, den er støjsvag og rå-stoffet vind koster ikke noget at producere. Vel koster det noget både at bygge vindmøller, at sætte dem op og at vedligeholde el-nettet, men omkostningerne er i takt med teknologiudviklingen nedadgående og mange af investeringerne i forsyningsnettet skal man alligevel foretage, hvis man vælger en gammeldags forurenende form for el-kraftværk.

 

Lagring af vindenergi

En af de helt store udfordringer i øjeblikket, er hvordan man effektivt lagrer overproduktion af energi fra vindmøller og andre vedvarende energikilder. Der er mange forslag lige fra vandreservoirer hvor det geografisk er muligt, til lagring i f.eks. batterier. Det er også foreslået at man i fremtiden kan bruger almindelige elbilers batterier, som energilager for elektricitet.

 

Elbiler på energi fra vindmøller

Helt sikkert er det, at det vil være en god investering at oplade sin elbil med vindenergi fremover. Det vil skabe et bedre miljø både i naturen og i byen, hvor der vil være langt færre affaldsstoffer fra fossile brændsler som benzin og kul.

energi, elektricitet, vindmøller - Hvordan.dk -