Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Hvordan måler man iltmætning i blodet med et pulsoximeter?


Et pulsoximeter viser hvor god kroppen er til at fremføre ilt. Iltniveauet er interessant at måle for sportsudøvere eller ved forskellige typer sygdomme.

På grund af teknologiske landvindinger inden for diodeteknologi og små computere er pulsoximetetre blevet små, lette, fleksible og billige. Derfor har pulsoximetret vundet stor udbredelse både i den medicinske verden, men også inden for sport, motionstræning og flyvning. Alle områder, hvor det kan være gavnligt at følge udsving i blodets indhold af ilt.

 

Pulsoximeteret sættes typisk på en finger og måler ved hjælp af lys. Det er derfor behageligt og helt ufarligt at bruge.

 

Sport og træning med pulsoximeter

pPulsoximetri er udbredt inden for sport som et pålideligt pejlemærke for iltmætningen under og efter fysisk træning. Fordi pulsoximeteret virker ved hjælp af lys er det en nem og behagelig måde at måle udsving i iltmætningen i kroppen.

 

Under træning hvor pulsoximetret kan holdes nogenlunde i ro, kan man følge udsving i både puls hvor godt kroppen fører ilt frem i blodet i real time.

 

Normal iltmætning i blodet

Et pulsoximeter leverer en måling i procent. 100 procent er den maksimalt mulige måling, det betyder at dit hæmoglobin er fuldt mættet. En normal rask voksen bør have en pulsoximeter-værdi så tæt på 99 procent som muligt. En normalværdi falder et sted mellem 95 og 99 procent.

 

Er mætningsgraden på 92 procent eller lavere bevæger man sig ud i den kritiske zone, og man vil begynde at kunne mærke effekterne af den manglende ilt i blodet.

 

Måling ved sygdomme der påvirker iltindholdet i blodet

Typisk vil patienter med lungesygdomme (f.eks. KOL) og andre sygdomme der påvirker iltoptagelsen i blodet bliver undersøgt eller overvåget ved hjælp af pulsoximetre. Udover at måle iltmætningen er blodet virker pulsoximetret også som en almindelig pulsmåler.

 

Hvad er hæmoglobin og oxyhæmoglobin?

Hæmoglobin er det protein i blodet, som den ilt vi indånder binder sig til. Hæmoglobin er altså det stof i blodet som bærer ilten rundt til vores celler. Når der er bundet ilt (oxygen) til hæmoglobin, omtaler man som det som oxyhæmoglobin.

 

Når ilten er afgivet fra oxyhæmoglobinen, bærer de røde blodlegemer hæmoglobinen tilbage til lungerne for et iltes og oxyhæmoglobinet kan endnu en gang bringe ilt ud til kroppens celler.

 

Hvordan virker et pulsoximeter?

Pulsoximeteret er en lille elektronisk gadget, som man sætter på sin finger. En skærm på oximeteret viser med procent andelen af hæmoglobin i blodet.

 

Pulsoximetri er en behagelig måde at måle iltniveauet i blodet. Pulsoximeteret virker ved at LED-lysdioder gennemskinner en persons finger eller øreflip. En foto-receptor opfanger lyset som kommer igennem på den anden side.

 

En diode udsender rød frave med bølgelængde på 660 nm, og den anden diode udsender infrarød farve med bølgelængder på 905, 910 eller 940 nm. Rødt og infrarødt lys påvirkes meget af oxyhæmoglobin og dets deoxygenerede form. Derfor kan forholdet beregnes ud fra forholdet mellem graden af blokering af henholdsvis rødt og infrarødt lys.

 

Imidlertid varierer målingen i takt med pulsen, fordi blodårerne udvider sig og trækker sig sammen ved hvert hjerteslag og der derfor hele tiden er en forskellig mængde blod at måle på. Ved at tage højde for hjerteslaget, kan oximeteret tage højde for indflydelsen fra hjertepulsen og samtidigt frasorteres indflydelsen på målingen fra andet væv eller f.eks. neglelak som ikke varierer. Dog anbefales det at fjerne mørk neglelak før måling, da det kan blokere for en væsentlig del af lyset og gøre målingen unøjagtig. Pulsmåleren er derfor nødvendig for at oximeteret fungerer - deraf navnet: pulsoximeter.

 

Pulsoximeterets begrænsninger 

Det er vigtigt at holde sig for øje at pulsoximeteret kun måler iltmætningen i hæmoglobinet. Målingen er et gennemsnit over flere enkeltmålinger, og fortæller ikke noget om den samlede mængde af ilt som er inhaleret og bundet i blodet, ej eller om kroppens generelle hæmoglobinniveau.

pulse oximeter, træning, sport, ilt - Hvordan.dk -