Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Hvordan finder man omkredsen af en cirkel?


Omkredsen af en cirkel kan findes fordi der er et ganske bestemt forhold mellem cirklens diameter og omkredsen af en cirkel. Det kan man bruge til at udregne omkredsen af et rør.

 

Formlen for omkredsen af en cirkel eller et rør

Tallet der definerer forholdet mellem cirklens omkreds og diameteren i en cirkel kaldes π (pi). Pi er et irrationelt tal med et uendeligt antal decimaler, men man forkorter ofte tallet π til 3,14.

 

Hvis man kalder omkredsen af en cirkel for O og diameteren for d kan man finde en cirkels omkreds ved at gange d med π:

 

O = d · π

 

Find omkredsen af en cirkel ved hjælp af radius

Radius i en cirkel er afstanden fra midten af cirklen til periferien. Det vil sige at diameteren er 2 gange radius (r). Derfor ser man ofte formlen for en cirkels omkreds angivet som:

 

O = 2 · r · π 

 

- ofte set omskrevet til:

 

O = 2 · π · r

 

geometri, cirkel, omkreds - Hvordan.dk -