Hvordan man... hvordan virker... hvordan kan...

Hvordan bliver jeg / vi gift?


Vielse i kirken. Når man skal giftes i kirken, skal man udfylde en ægteskabsattest og få en prøvelsesattest hos kommunen.

Når du har fundet sit hjertes udkårne, er det måske tid til at finde ud af hvordan man bliver gift.

 

Hvordan bliver man gift i Kirken?

For at man kan blive gift i en kirkelig vielse, kræves det at enten bruden eller brudgrommen er medlem af folkekirken.

 

I skal kontakte sogne-præsten eller kirkekontoret ved den kirke hvor I ønsker at blive gift. Før den kirkelige vielse kan foregå, skal der foreligge en prøvelsesattest fra den kommune, hvor brudeparret eller bruden eller brudgommen bor. Det handler om at I skal udfylde en ægteskabsattest hos kommunen, for at få tilladelse til at blive gift. Alt det kan præsten og kirken hjælpe jer med, og de svarer også gerne på spørgsmål om hvordan man bliver gift og hjælper jer med særlige ønsker til vielsen.

 

Normalt har man en eller flere samtaler med præsten forud for vielsen. Præsten taler med jer om hvorfor I ønsker at blive gift, og I vil som regel også blive spurgt om særlige ønsker angående salmer og andre spørgsmål i forbindelse med vielsen. Kort sagt hvordan I gerne vil blive gift.

 

Ved vielsen skal der være to vidner til stede. Vidnerne skal skrive under på, at de har overværet at man bliver gift.

 

Kan jeg blive gift i hvilken som helst kirke?

I har ret til at blive gift i jeres egen sognekirke, eller i en kirke, som I har en speciel tilknytning til.

 

Hvis I brændende ønsker at blive gift i en anden kirke end jeres egen, skal I tage kontakt til kirken og høre om muligheden for at blive gift i den kirke. En særlig tilknytning kan for eksempel være, at bruden eller gommen tidligere har boet i det pågældende sogn, at en af jer er blevet døbt eller konfirmeret i kirken, eller at I har nære slægtninge i sognet. Nogle kirker er mere populære end andre, og kirkerne har derfor individuelle retningslinjer for hvem de vil hjælpe med bryllup.

 

Vi vil gerne have en kirkelig vielse, bare udenfor kirken

Hvis I ønsker at blive viet et andet sted end i selve kirken, skal I ansøge biskoppen om tilladelse. Den type tilladelser gives kun undtagelsesvis, bortset fra situationer, hvor vielsen grundet handicap eller sygdom må foregå et andet sted. Hvis I brændende ønsker jer at blive gift udenfor kirken skal I forhøre jer hos biskoppen, og sørge for at have argumenterne i orden for at blive gift et andet sted.

 

Hvordan bliver jeg borgerligt gift?

Hvis du gerne vil have en borgerlig vielse, altså blive gift uden at der er religion indblandet, skal du læse om hvordan man bliver gift på Rådhuset.

 

Skal man være forlovet før man kan blive gift? 

Det kan være en smuk forløber for giftemålet at fri, og en forlovelse er en romantisk gestus til den man holder allermest af.

bryllup, gift - Hvordan.dk -